Ürünlerimiz

Organomineral

2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun gıda ihtiyacının azalmakta olan tarımsal arazilerinde organik veya kimyasal gübreleme ile karşılanması mümkün olmayacaktır.
Bir yandan bitki besin kullanım etkinliğini maksimum düzeye çıkarırken, diğer yandan da tarımsal arazileri ıslah eden organomineral gübreler bu ihtiyaca cevap verebilecek en ideal çözümdür. 
 
İçeriğindeki organik madde ve hümik fülvik asitler ile yapısındaki bitki besin elementlerinin tamamının bitkiler tarafından kullanılmasını, toprağın yapısını iyileştirmeyi, toprağa bağlı mineralleri çözmeyi, elementel kükürt ile pH’ını dengelemeyi, iz elementler ile de kaliteli ürün gelişimini mümkün kılıyor.
 
Sürdürülebilir verimli tarım anlayışı ile yanlış ve/veya aşırı kimyasal gübrelemeden kaynaklı çoraklaşan tarım arazilerini verimini artırmayı ve kirlenen yer altı sularını korumayı amaçlıyor.