Ürünlerimiz

İnhibitörlü Gübre

Azotlu gübrelerin etkin kullanımı
Azotlu gübrelemede etkinlik = bitkinin uygulanan azotu daha verimli kullanması.
 
Azot gübrelemesi zirai uygulamalar arasında en yaygın kullanılan yöntem olup, uygulanan azotun sadece %30 – 35’inden bitkiler faydalanabilmektedir. Her yıl azımsanamayacak miktarda azot bir yandan buharlaşma yolu ile atmosfere geçerken diğer yandan topraktan yıkanma ile uzaklaşarak bitkiler tarafından kullanılamaz hale gelmektedir.
 
Teknolojik gelişmeler ile birlikte, ortaya konan çalışmalar mevcut azot kullanım etkinliğini ölçüp maksimum seviyelere çıkarmak üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla, azot gübrelemesinin etkinliğini arttırmak için geliştirilen bir üreaz inhibitörlü gübre olan Dash46 kullanılmasını öneririz. Dash46 içeriğindeki üreaz inhibitörü, üre gübresinin hidrolizini geciktirerek amonyak (NH3) formunda azot kayıplarını (buharlaşma) azaltır.
 
Neden DASH46 Gübreleri kullanılmalı?
Bitkide daha homojen büyüme
Azotta uzun süreli etki
Daha az nitrat yıkanması
Daha az yanma riski
İş gücü tasarrufu
- Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına yardımcı olur.
- Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı sağlar.