Haberler

Tarım İlaçlarında Yapılan Hatalar

Ülkemizde en çok yapılan hataların başında geniş spektrumlu ilaçların kullanılması gelmektedir. Oysaki ilaç kullanımından önce hastalık ya da zararlı öncelikle tespit edilmeli sonrasında spesifik olan ilaçların kullanılması tercih edilmelidir. Aksi takdirde zararlı böcekler kontrol altında tutulmak istenir iken faydalı böceklerin ölümüne neden olunmaktadır.
Aynı tür zararlılara sürekli aynı etken maddeli ilaçların kullanımı ile hedef zararlıların sonraki nesillerinde o etken maddeye direnç kazanmasıyla, etkinliğinin azalması ve bu durumda daha da fazla ilaç kullanılması yoluna gidilmesidir.
Ürünlerin ambalajında bulunan kullanım kurallarına uyulmaması,
İlacın ruhsatlı olmadığı üründe kullanılması,
Bekleme süresi dolmadan ürünün hasat edilmesidir.
Bunlara dayalı olarak bilinçsizce ve gereğinden fazla ilaç kullanımının yaratacağı olumsuzluklar şöyle sıralanabilir:
 
Balıkların ve arıların ölümüne neden olabilir.
Su kaynaklarına, göllere ve nehirlere karışarak kirliliğe neden olur.
Yağmur veya sulama sularıyla toprak altına geçerek yer altı su kaynaklarını kirletebilir.
Hedef olmayan çevre canlılarının alımıyla, besin zinciri yoluyla insanlara kadar bulaşabilir. Nitekim yapılan araştırmalar anne sütünde bile ilaç kalıntılarına rastlandığını göstermektedir.
Günümüzde tarım ilaçlarının kullanımı tüm dünyada sıkı denetim ve kontrol altında yapılmaktadır. Ülkemizde de bu konuda önemli adımlar atılmakta, bu konuda alınması gereken önlemler ile ilgili tarım teşkilatları kullanıcıyı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Fakat ne yazık ki, birçok ülkede zehirli ve yarılanma ömürleri yüksek olduğu için yasaklanan ilaçların bir kısmı halen ülkemizde kullanılmaktadır.
 
Tarım İlaçlarının kullanımında alınması gereken önlemler:
 
Tarım ilaçlarının kullanımı sıkı bir şekilde resmi otoriteler tarafından kontrol edilmelidir.
İlaçları kullanan çiftçilerimize bu konularda yaygın eğitim verilmelidir.
Çiftçilerimizin ziraat mühendisi denetiminde üretim yapması sağlanmalıdır.
Dünyada kullanılan alternatif mücadele yöntemleri vakit geçirilmeden ülkemizde de teşvik edilerek, uygulanması sağlanmalıdır.(İyi tarım uygulamaları, dayanıklı ve bölgelere göre uygun çeşitlerin kullanılması vb.)
Hasat aralığına uyulmalı, kısa sürede hasat edilen ürünlerde bozunması hızlı olan tarım ilaçları tercih edilmelidir.
Tüm gerekli önlemler alınarak, bilinçli kullanımları sağlandığında, tarım ilaçlarının da faydası görülebilecektir.