Haberler

Tarım İlaçları

Bazı çiftçilerimiz gübre ile tarım ilaçlarını karıştırıyor ve gübre yerine ilaç diyebiliyor. Birbirinden çok farklı şeyler olmalarına rağmen tarım ilaçları ile gübreler aynı ya da benzer şeylermiş gibi algılanabiliyor. Her ikisinin de yanlış kullanımı bazı zararlar meydana getirmekle beraber, gübrelerin yanlış kullanım zararları tarım ilaçlarının zararlı etkileri yanında oldukça sönük kalmaktadır.
 
Dünya nüfusunun artması ve tarım alanlarının azalmasıyla artan dünya besin ihtiyacını karşılayabilmek ve birim alandan daha fazla ürün alabilmek için tarımsal üretimde nasıl bitki besin maddesi içeren gübreleri kullanmamız gerekiyorsa tarım ilaçlarının kullanımı da gerekmektedir.
 
Tarımsal üretim sırasında verimin düşmesine, ürün kaybına neden olan hastalıklar, zararlı böcekler ve yabani otlar ile mücadele etmek için kullanılan kimyasalların genel adı tarım ilaçları(pestisit) olarak adlandırılır.
 
Tarım ilaçları hem kimyasal yapılarına bağlı olarak hem de etki alanlarına göre değişik gruplar altına alınmıştır. Günümüzde etkin maddesine göre pestisit el kitabına giren 500 den fazla pestisit bunların değişik formulasyonları ile oluşturulmuş 2000?den fazla ticari isimde tarım ilacı mevcuttur.
 
Tarım ilaçlarının toksik etkileri kimyasal yapılarına göre farklılık göstermektedir. Toksik etkileri denek hayvanlar üzerinde denemeler yapılarak bulunan pestisitlerin toksititeleri lethal dose(öldürücü doz) diye bilinen LD50 değeri ile ifade edilir. LD 50 deney hayvanlarında tek doz uygulamasında %50 sini öldüren doz miktarıdır. LD50 değeri ne kadar küçük olursa zehirlilik oranı o kadar artar. Tarım ilaçları bu değerlere göre de çok zehirli, zehirli, zehirsiz gibi sınıflara ayrılırlar.
 
Tarım ilaçları zararlılara karşı farklı etki şekilleri göstermektedir.
 
1.Mide Zehiri
2.Değme (Temas) Zehiri
3.Solunum (Teneffüs) Zehiri
4.Sinir zehiri gibi.
 
Bitki yapısında farklı şekillerde tutunmalarına göre de sınıflanmaktadırlar.
 
1.Sistemikler
2.Yarı Sistemikler
3.Sistemik Olmayanlar gibi.